อุปกรณ์กันตก

เชือกกันตก VIRAJ FRL-3501

อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดล็อคอัตโนมัติ Haru PE-15

อุปกรณ์กันตก 3 ขา พร้อม Winch Haru HD-240

เชือกกันตก VIRAJ RL-2008

เชือกกันตก VIRAJ RL-2009

เชือกกันตก VIRAJ FWL-3008

เชือกกันตก VIRAJ FWL-3601

เชือกกันตก VIRAJ BR

New

ตะขอเล็ก SNAP HOOKS VSPL 1201

ตะขอใหญ่ SCAFFOLD HOOK VSPL 1301

ANCHORAGE HOOK VSPL 1401, 1402, 1403

เข็มขัดกันตก VIRAJ-SH-1051

เข็มขัดกันตก JE 2004

เข็มขัดกันตก NP-737

เข็มขัดกันตก VIRAJ-COMBO-A-1057

เข็มขัดกันตก VIRAJ_FBH COMBO 1043

เข็มขัดกันตก Viraj_FBH A1023