อ่างล้างตาฉุกเฉิน SPY 9530C CSS WaLL

Attribute:

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง

Categories : Emergency Wash

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง Stainless Steel 304 พ่นละอองน้ำที่อ่อนนุ่มถนอมดวงตา มีวาล์วปรับแรงดันน้ำ อ่างเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว แบบ Stainless ขัดด้านเพื่อลดแสงสะท้อน เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งในและนอกอาคาร บริเวณที่มีสารเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร

 

Standard : ANZI Z358.1