เสื้อสะท้อนแสง

คุณสมบัติสินค้า:

เสื้อสะท้อนแสง ให้มองเห็นได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่

เสื้อสะท้อนแสง ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขณะปฏิบัติงาน สามารถเลือกรูปแบบ วัสดุ สี ได้ตามต้องการ เหมาะแก่การใส่บริเวณถนน โรงงาน และสถานที่ต่างๆ