ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

คุณสมบัติสินค้า:

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงสามารถดับเพลิงประเภท A B C  ขนาด บรรจุ  5, 10, 15, 20 และ 50 ปอนด์ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม

Standard : มอก.332-2537