ถังดับเพลิงชนิด Halotron

คุณสมบัติสินค้า:

ถังดับเพลิงชนิด Halotron

ถังดับเพลิงสามารถดับเพลิงประเภท A B และ C ขนาด บรรจุ 5, 10, 15 และ 50 ปอนด์ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ โรงพยาบาล และโรงงานอุสาหกรรม

Standard : UL