ท่อนดูดซับ

คุณสมบัติสินค้า:

ท่อนดูดซับ

ท่อนดูดซับสามารถดูดน้ำมัน สารเคมี และอื่นๆ
ท่อนดูดซับน้ำมัน ขนาด 3 X 10 นิ้ว
ท่อนดูดสารเคมี ขนาด 3 X 46 นิ้ว
ท่อนดูด Multi ขนาด 3 X 42 นิ้ว