หน้ากากนิรภัย TG 39S

คุณสมบัติสินค้า:

หน้ากากนิรภัย TG 39S

หน้ากากผ้าปิดจมูกแบบบางวัสดุ ผ้าสังเคราะห์ มี Active Carbon เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่น