หน้ากากนิรภัย TG 39S

หน้ากากนิรภัย TG 39S

รายละเอียดสินค้า

หน้ากากผ้าปิดจมูกแบบบางวัสดุ ผ้าสังเคราะห์ มี Active Carbon เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่น

สินค้าเกี่ยวข้อง

หน้ากากนิรภัย TG 20SV

หน้ากากนิรภัย TG 49SV

หน้ากากนิรภัย TG 20S

หน้ากากนิรภัย TG 25SV

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า