เครื่องตรวจจับแก๊ส Dräger Pac® 3500

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องตรวจจับแก๊ส Dräger Pac® 3500

ตัวเครื่องรองรับการเลือกชนิดเซ็นเซอร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ CO2 ออกซิเจน O2 ไฮโดรเจนซัลไฟล์ H2S และแก๊สไวไฟ LEL การจัดเก็บข้อมูลจำนวน 60 ครั้งด้วย data logger ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว อายุการใช้งาน 2 ปี IP 68