เครื่องตรวจจับแก๊ส Dräger Pac® 7000

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องตรวจจับแก๊ส Dräger Pac® 7000

ตัวเครื่องรองรับการเลือกชนิดเซ็นเซอร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ CO2 ออกซิเจน O2 ไฮโดรเจนซัลไฟล์ H2S แก๊สไวไฟ LEL และอิ่นๆ การจัดเก็บข้อมูลด้วยตลอดการตรวจจับพร้อมกับ สามารถระบุวันและเวลา และบันทึกค่าสูงสุดได้ ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว อายุการใช้งาน 5 ปี IP 68