เอี๊ยมอลูมิไนซ์

เอี๊ยมอลูมิไนซ์

รายละเอียดสินค้า

ขนาด กว้าง 27 นิ้ว ยาว 39 นิ้ว สามารถป้องกันรังสีความร้อนได้ถึง 95% เหมาะสำหรับงานหน้าเตาหลอม

สินค้าเกี่ยวข้อง

ชุด Gas Tight Suit Level B

เอี๊ยมหนังเฟอร์

ชุดป้องกันรังสีความร้อน

ชุดกันความเย็น

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า