อุปกรณ์รองรับของเหลวแบบพับได้ TUF-5760-YE

อุปกรณ์รองรับของเหลวแบบพับได้ TUF-5760-YE

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลรูปแบบพกพา สามารถพับเก็บได้ สามารถป้องกันรองรับสารเคมีใช้งานได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรั่วซึม ขั้นตอนการคัดกรอง ถ่ายโอนสารเคมี ฯลฯ

ขนาด 120cm x 120cm x 3inch

สินค้าเกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีแบบรถเข็น KIT 345

วัสดุดูดซับสารเคมี ชนิดท่อน TUFF-CAS101

แผ่นดูดซับน้ำมันและสารเคมี TUFF-UAP1102

วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมี ชนิดท่อน TUFF-S1100

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า