Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-4

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-4

อุปกรณ์ล็อคอเนกประสงค์ไว้สำหรับล็อค สวิทช์มือหมุน หรือ สวิทช์แบบกดปลดล็อค
การใช้งานโดยลอกเทปกาวด้านหลังตัวล็อคหรือเจาะยึดน็อต ไปติดยึดกับตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์


สินค้าเกี่ยวข้อง