อุปกรณ์ล็อคนิรภัย / Lockout Tagout

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน Lockout Tagout ในแบรนด์ Lock ON 

 

 

 

Safety lockout Portable Bag LO-Z02

Lockout Station LO-B101

Nylon Lockout Hasp LO-K44

Safety Padlock LO-G41

UNIVERSAL VALVE LOCKOUT LO-F34

ป้าย TAG OUT

Adjustable Ball Valve Lockouts LO-F02

ล็อคไฟฟ้า

Adjustable Ball Valve Lockout LO-F01

ล็อคไฟฟ้า

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-7

ล็อควาล์ว

ล็อคไฟฟ้า วาล์ว ลม

ล็อคไฟฟ้า

ล็อควาล์ว

Aluminum Lockout Hasp LO-K54

Safety Lockout Portable Bag LO-Z03

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-6

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-5

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-4

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-3

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-2

Multifunction Industrial Electrical Plug Lockout LO D81-1

Universal Wall Switch lockout LO-D23

Lockout Tagout Lock ON LO-D16

Lockout Tagout Lock ON LO-D14

Lockout Tagout Lock ON LO-D13

Lockout Tagout Lock ON LO-D12

Lockout Tagout Lock ON LO-X03

กระเป๋าใส่ PadLock