อุปกรณ์ล็อคนิรภัย / Lockout Tagout

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน Lockout Tagout ในแบรนด์ Lock ON 

 

 

 

Wire Hole Plug Lockout LO-D43

Lockout Tagout Lock ON LO-D16

Lockout Tagout Lock ON LO-D14

Lockout Tagout Lock ON LO-D13

Lockout Tagout Lock ON LO-D12

Lockout Tagout Lock ON LO-X03

กระเป๋าใส่ PadLock

Lockout Tagout Lock ON LO-X02

Lockout Tagout Lock ON LO-X01

Lockout Tagout Lock ON LO-D18

Lockout Tagout Lock ON LO-D17

Lockout Tagout Lock ON LO-F21

Lock ON LO-G01DP - LO-G08DP

Dust-Proof Nylon Safety Padlock

Long Safety Padlock

Long Nylon Safety Padlock

Pa Coated Steel Hasp LO-K01

Pa Coated Steel Hasp LO-K02

Butterfly Lockout Hasp LO-K31

Butterfly Lockout Hasp LO-K32

Eight-Hole Aluminum Hasp LO-K52

Standard Ball Valve Lockout LO-F04

Standard Ball Valve Lockout LO-F03

Adjustable Ball Valve Lockout LO-F07

Adjustable Ball Valve Lockout LO-F06

Adjustable Ball Valve Lockout LO-F05

Gate Valve Lockout LO-F11 - LO-F15plus

Miniature Circuit Breaker Lockouts LO-D04

Miniature Circuit Breaker Lockout LO-D02

Miniature Circuit Breaker Lockout LO-D01