สินค้า

อุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นหมวกเซฟตี้ ถุงมือเซฟตี้ หน้ากากเซฟตี้ และรองเท้าเซฟตี้

บริการ

อบรมด้านความปลอดภัย

ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน

ติดตั้งระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

 

Product

ตู้อุปกรณ์ Lock Out Tag Out แบบติดผนัง LO-102

Lock ON LO-G01DP - LO-G08DP

Gate Valve Lockout LO-F11 - LO-F15plus

Miniature Circuit Breaker Lockout LO-D01

New

มีดเซฟตี้คัตเตอร์ ทำจากพลาสติค ราคาถูก

มีดเซฟตี้คัตเตอร์ มีความปลอดภัยสูง

มีดเซฟตี้คัตเตอร์ ทำจากโลหะและพลาสติค

กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว

หมวกเซฟตี้รองในโฟม รุ่น Magas New

หมวกเซฟตี้รองในโฟม รุ่น Magas

หมวกเซฟตี้รองในโฟม รุ่น Korea มาตรฐาน KCS

หมวกผ้าสะท้อนแสง พร้อมรองในกันกระแทก

News / Tips

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

Lock Out Tag Out ( อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ) แนะนำอุปกรณ์และการใช้งานเบื้องต้น

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด ร่วมกับ บริษัท เดรเกอร์ เซฟตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรมความรู้เบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนีย

เกร็ดความรู้… หน้ากากนิรภัย จะหาซื้อหน้ากากที่กรองสารพิษทุกชนิดได้หรือไม่

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้จัดสัมมาวิชาการ หลักสูตร การตัดแยกอุปกรณ์ที่เป็นแหน่งกำเนิดพลังงาน Lockout Tagout

การใช้และการดูแลรักษาหน้ากาก ข้อจำกัดในการใช้หน้ากาก

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้เข้าอบรมการใช้อุปกรณ์ Loclout Tagout บริษัทคาราบาวแดง

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้เข้าร่วมงานความปลอดภัยและชีวอนามัยภาคตะวันตก