Hand and Arm Protection

ถุงมือกันความร้อนเส้นใยอะรามิด

ถุงมือทอด้วยเส้นใย HPPE เคลือบ Polyurethane (PU)

ถุงมือทอด้วยเส้นใย HPPE เคลือบ Nitrile (NBR) สีดำ

New

ปลอกแขนผ้า ESD

ปลอกแขน PVC

ปลอกแขนยีนส์

ถุงมือ Crusader Flex

ถุงมือหนังสวมทับถุงมือกันไฟฟ้า TUFF

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง

ถุงมือยาง Super Neoprene 400

ถุงมือ Rubberex HP300

ถุงมือกันบาด HPPE Nitrile Plum Fit

New

ถุงมือหนังเฟอร์

New

ถุงมือยางไนไตร

ถุงมือยาง ( แพทย์ )

ถุงมือผ้าทอไร้ขน

ถุงมือผ้า TC

New

ถุงมือผ้าทอ

ถุุงมือหนัง TUFF

New

ถุงมือหนังท้องบุกันความร้อนหนาพิเศษ

ปลอกแขนทอด้วยใย Kevlar ทอหนา 2 ชั้น

ปลอกแขนหนังท้องหนังผิว ใช้สำหรับป้องกันสะเก็ดจากงานเชื่อม

ปลอกนิ้วยาง

ถุงมือยางไนไตรกันสารเคมี

ถุงมือผ้าทอเคลือบยางไนไตร ราคาประหยัด

ถุงมือทำจากไนลอนสีขาวเคลือบด้วย PU สีขาว

ถุงมือผ้าทอแบบไร้ตะเข็บเคลือบด้วย PVC 2 ชั้น

ถุงมือทอด้วยเส้นใยไนลอน 100 % สีขาว เคลือบด้วยไนไตรสีเทา

ถุงมือผ้า Poly Cotton เคลือบยางธรรมชาติ

ถุงมือยางเอนกประสงค์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy