เกร็ดความรู้… หน้ากากนิรภัย

Last updated: 30 Aug 2020  |  8541 Views  | 

เกร็ดความรู้… หน้ากากนิรภัย

เกร็ดความรู้… หน้ากากนิรภัย

จะหาซื้อหน้ากากที่กรองสารพิษทุกชนิดได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีหน้ากากชนิดใดที่ดักจับสารพิษทุกชนิดได้ หน้ากากกรองอากาศบางชนิดใช้เส้นใยดักจับอนุภาคบางชนิดใช้ Activated Carbon เป็นตัวดักจับแก๊สและไอระเหย และอีกหลาย ๆ ชนิดใช้กลไกทั้งสองอย่างร่วมกัน

จะเลือกหน้ากากไว้ใช้งานอย่างไร

ขั้นแรกควรเลือกหน้ากากให้มีความเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสำคัญ ได้แก่ ชนิดของสารพิษในอากาศ ค่าความเป็นพิษหรือความเป็นอันตรายและความเข้มข้นของสารนั้นในบรรยากาศ นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การมีมาตรฐานรับรอง ความกระชับหรือแนบสนิทของหน้ากาก ความสบายขณะสวมใส่ น้ำหนัก ราคา ความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น

อายุการใช้งานของหน้ากากประมาณกี่วัน

อายุการใช้งานของหน้ากากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้มข้นของสารพิษในบรรยากาศ ระยะเวลาในการใช้งานต่อวัน อัตราเร็วและความแรงของลมหายใจขณะทำงาน คุณสมบัติของสารพิษ เป็นต้น ปัจจุบันวิธีการประเมินอายุการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั่วไปคือ
1. หน้ากากป้องกันอนุภาค
- ให้ใช้ความรู้สึกอึดอัดขณะสวมใส่เป็นเกณฑ์ (เมื่อใช้หน้ากากไปได้ระยะหนึ่ง)
2. หน้ากากป้องกันแก๊สและไอระเหย
- ให้ใช้รส กลิ่น อาการระคายเคือง หรือสิ่งผิดปกติใดๆ เป็นเกณฑ์ (เมื่อสวมหน้ากากกระชับดีอยู่แล้ว)
นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้ากากชำรุด หรือมีสภาพไม่น่าใช้ ก็ให้เปลี่ยนเฉพาะส่วนนั้นหรือเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทั้งอัน

ความกระชับหรือแนบสนิทของหน้ากากมีความสำคัญอย่างไร

นอกจากเลือกหน้ากากให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานแล้ว การใช้หรือการสวมใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน หากผู้ใช้สวมใส่หน้ากากอย่างไม่กระชับสารพิษในอากาศอาจจะไหลเข้าสู่ภายในหน้ากากและเข้าสู่ร่างกายได้ เท่ากับว่าหน้ากากป้องกันอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นทุกคนต้องทำการทดสอบความกระชับทุกครั้งก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่

ถ้าพนักงานไม่ชอบใส่หน้ากากเวลาทำงาน จะแก้ปัญหาอย่างไร

สาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่ชอบใส่หน้ากากมีหลายประการ เช่น
สาเหตุ วิธีการแก้ไข
1. ไม่ทราบผลร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและสุขภาพ ฝึกอบรมและให้ความรู้
2. หน้ากากที่สวมใส่อยู่ไม่สะดวกสบายและมีวิธีใช้ยุ่งยาก สอนวิธีใช้หรือสืบหาว่าหน้ากากแบบใดที่พนักงานต้องการ
3. รู้สึกว่าหน้ากากที่ใช้ไม่สามารถป้องกันสารพิษได้ พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ หากเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี ควรสอนวิธีใช้งานที่ถูกต้องหากหน้ากากที่ใช้ป้องกันไม่ได้จริงควรเปลี่ยนแบบใหม่

ข้อสำคัญคือควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานให้มากขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุหลักที่ทำให้เขาไม่ยอมใช้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy