กระจกโดม 360 องศา

Attribute:

แบบมุมมอง 360 องศา สำหรับทางแยกหรือจุดเชื่อมต่อ 4 ทิศทาง

แบบมุมมอง 360 องศา สำหรับทางแยกหรือจุดเชื่อมต่อ 4 ทิศทาง ด้วยมุมมองพื้นที่กว้างแบบพาโนรามิค

Dome mirror กระจกโค้ง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะขจัดจุดอับสายตา และช่วยพัฒนาการดูแลสอดส่องภายในโรงงาน ที่จอดรถ คลังสินค้า สำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่และความต้องการ