แว่นครอบตา GW 250

Attribute:

แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมชนิดเปิดปิดได้

แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมชนิดเปิดปิดได้  เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ด้านในเลนส์ใส ด้านนอกเลนส์สีเขียว shade 5