อ่างล้างตาฉุกเฉิน SPY 9570A ABS LEG

Attribute:

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบมีขาตั้ง

Categories : Emergency Wash

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบมีขาตั้ง อ่างวัสดุทำจาก ABS พ่นละอองน้ำที่อ่อนนุ่มถนอมดวงตา อ่างเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ท่อน้ำวัสดุทำจาก GALVANIZED STEEL เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคาร และบริเวณที่มีสารเคมีเจือจาง

 

Standard : ANZI Z358.1