ฝักบัวล้างตาฉุกเฉิน SPY 0358D

Attribute:

ฝักบัวฉุกเฉินติดผนัง

Categories : Emergency Wash

ฝักบัวฉุกเฉินติดผนังทำจาก Stainless Steel 304 เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว มีมือดึง พร้อมป้าย หมาะสำหรับติดตั้งทั้งในและนอกอาคาร บริเวณที่มีสารเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร

Standard : ANZI Z358.1