ขวดล้างตาฉุกเฉิน UEWB 12

Attribute:

ขวดน้ำสำหรับล้างตา

Categories : Emergency Wash

ขวดน้ำสำหรับล้างตา ขนาด 5 x 10 x 25 เซ็นติเมตร สามารถเคลื่อนย้าย และติดผนังได้ พกพาสะดวก 

 

Standard : ANZI Z358.1