อ่างล้างตาฉุกเฉิน UPEW 14

Attribute:

อุปกรณ์ล้างตา ชนิดยกเคลื่อนย้าย

Categories : Emergency Wash

อุปกรณ์ล้างตา ชนิดยกเคลื่อนย้าย หรือแขวนติดผนัง ขนาด 30x60x40 เซ็นติเมตร บรรจุน้ำได้ 34 ลิตร ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 15 นาที

 

Standard : ANZI Z358.1