ถุงมือยางเอนกประสงค์

Attribute:

ถุงมือยางเอนกประสงค์

ถุงมือยางเอนกประสงค์ ความยาว 12, 14, 18 นิ้ว ใช้หยิบจับชิ้นงานทั่วไป

Size : S, M, L