ปลอกแขน Kevlar

Attribute:

ปลอกแขนทอด้วยใย Kevlar ทอหนา 2 ชั้น

ปลอกแขนทอด้วยใย Kevlar ทอหนา 2 ชั้น ยาว 18 นิ้ว กันบาดและ ป้องกันความร้อนได้ดี