แผงกั้นจราจร

Attribute:

แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรทำจากเหล็ก สีขาว - แดง หรือ ทำจากสแตนเลส มีให้เลือกทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ ความยาว 1.5 เมตร และ 2 เมตร หรือตามขนาดที่ต้องการ