ไฟไซเรน

Attribute:

ไฟไซเรน ขนาด 4" 6" 8"

ไฟไซเรน ขนาด 4" 6" 8" กำลังไฟขนาด 12VDC, 24VDC และ 220VAC มีให้เลือกหลายสีทั้งแบบหลอดไส้ และหลอด LED