กระบองไฟ

Attribute:

กระบองไฟกระพริบทำงานโดยใช้ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 2 ก้อน

กระบองไฟ ตัวกระบองเคลือบด้วยสีสะท้อนแสง น้ำหนักเบา มี 2 รุ่น มีไฟฉายและไม่มีไฟฉายส่วนหัว (บริเวณส่วนหัว)