ตลับไส้กรองหน้ากาก

Attribute:

ตลับไส้กรองหน้ากาก

Share

Share

ตลับไส้กรองใช้ร่วมกับหน้ากาก

ตลับไส้กรอง P100 ป้องกันฝุ่น และละอองพิษที่มีน้ำหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลาย ประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 99.97%

แผ่นกรอง N95 สำหรับใช้คู่กับไส้กรอง

ตลับไส้กรอง 100100 ป้องกันไอสารอินทรีย์ จำพวกสารละลาย ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง

ตลับไส้กรอง 100200 ป้องกันสารเคมี จำพวกกรดเช่น คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ฟอมาร์ดีฮายน์

ตลับไส้กรอง 100300 ป้องกันไอสารอินทรีย์ และสารเคมีจำพวกกรด

ตลับไส้กรอง 100400 ป้องกันแอมโมเนีย และเมทิลลามีน

ตลับไส้กรอง 100800 ป้องกันสารอินทรีย์ สารเคมีจำพวกกรดแก๊ส และแอมโมเนีย

ตลับไส้กรอง 100600 ป้องกันไอปรอท และไอคลอรีน 


Standard : NIOSH