ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Attribute:

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงสามารถดับเพลิงประเภท A B และ C ขนาด บรรจุ  5, 10, 15, 20 และ 50 ปอนด์ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม

Standard : มอก.332-2537