หัวฉีดน้ำดับเพลิง Protek 366

Attribute:

หัวฉีดน้ำดับเพลิง Protek 366

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ำได้ และการกระจายของน้ำ สามารถปิดน้ำจากหัวฉีดได้ ข้อต่อทางเข้ามีขนาด 1.5 และ 2.5 นิ้ว 

Standard : FM