ตู้เก็บสายและอุปกรณ์ดับเพลิง

Attribute:

ตู้เก็บสายและอุปกรณ์ดับเพลิง

ตู้ผลิตจากเหล็ก หรือ สแตนแลส สำหรับเก็บถัง สาย และอุปกรณ์ดับเพลิง ขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามต้องการ