ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

Attribute:

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินชนิดหลอด LED ผลิตจากเหล็กและเคลือด้วย EPOXY เพื่อป้องกันสนิม เมื่อไฟฟ้าดับจะสามารถใช้งานได้ 2-3 ชม.

อุปกรณ์เพิ่มเติม : รีโมทสำหรับทดสอบ

Standard : มอก.1102/2538 

              มอก.1955/2551