หน้ากากเซฟตี้ TUFF C-08

หน้ากากเซฟตี้ TUFF C-08

หน้ากากผ้าปิดจมูกวัสดุ ผ้าสังเคราะห์ มี Active Carbon เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่น