หน้ากากเซฟตี้ TG 33W

Attribute:

หน้าากากเซฟตี้ TG 33W

หน้ากากผ้าปิดจมูกวัสดุ ผ้าสังเคราะห์ มี Active Carbon เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่น