เชือกกันตก VIRAJ BR

เชือกกันตก VIRAJ BR

เชือกนิรภัย Braided Rope ทำจาก polyamide ปลาย เป็นห่วง ความยาว 100 เมตร