ชุด Gas Tight Suit Level B

Attribute:

ชุด Gas Tight Suit Level B

Categories : Protective Clothes

ชุดป้องกันสารเคมีให้การปกป้องสารเคมีทางอุตสาหกรรม สารเคมีชีวภาพ และสารพิษอื่นๆ อย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำงานในพื้นที่อันตราย ใช้ร่วมกับ หน้ากาก Fullface, ชุด SCBA Size : M, L, XL

Standard : EN