ชุดป้องกันรังสีความร้อน

Attribute:

ชุดป้องกันรังสีความร้อน

Categories : Protective Clothes

วัสดุทำจากจากผ้าอลูมิไนซ์ มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 90-95 % เหมาะกับงานหน้าเตาหลอม งานที่มีอุณหภูมิสูง

Aluminized Hood คลุมศีรษะ

Aluminized Coat เสื้อคลุมแขน ยาว 30-32 นิ้ว

Aluminized Trousers กางเกง ยาว 39 นิ้ว

Aluminized Apron เอี๊ยมอลูมิไนซ์

Aluminized Boots รองเท้า

Gaiters สนับแข้ง ยาว 12 นิ้ว