อุปกรณ์รองรับของเหลวแบบพับได้ TUF-5770-YE

Attribute:

อุปกรณ์รองรับของเหลวแบบพับได้ TUF-5770-YE

6 Drum Spillpal
4' x 6' x 3"